با توجه به اهمیت زیرساخت تجهیزات شبکه در شرکت فراز اطمینان کیامهر، طراحی این مرکز گام نخست در بدست آوردن مرکز داده ای حرفه ای است، که برای رسیدن به اهداف از پیش تعریف شده، طراحی صحیح، اولین و اساسی ترین گامی است که در ابتدای راه برداشته می شود. اگر طراح مرکز داده به حساسیت و مسئولیت خود در قبال طراحی مغز سازمان، که همان مرکز داده است، آگاه باشد، می تواند از اتفاقات ناخوشایند که تبعات یک طراحی ناصحیح و غیر اصولی است جلوگیری کرده و تمامی جوانب پروژه را بسنجد. طراح قبل از هر چیز مشاوری تواناست که توجه کارفرما را به برخی از موضوعات، که با وجود اهمیت بالا از دید او دور مانده جلب می کند و کلیه جوانب کار را بدون ملاحظه و صادقانه، بدون توجه به اینکه امکان دارد قرارداد او با بیان این موارد دچار مخاطراتی شود، با کارفرما درمیان می گذارد. نتیجه این عمل طراح مرکز داده، اعتمادی است که کارفرما در آغاز پروژه به او، به عنوان مشاوری امین دارد. با توجه به گران بودن این نوع پروژه ها و بلند بودن دوره های بهره برداری آنها، طراح مرکز داده باید طرح های توسعه ای، اهداف سازمان و به طور کلی چشم انداز آن سازمان را لحاظ کند.

حال باید برای یک طراحی موفق و اجرای مرکز داده، برخی عوامل را در زمان طراحی و برنامه ریزی در نظر گرفت: سطح مجازی سازی از نظر سطح استفاده از آن باید مشخص باشد، در کنار رعایت کلیه الزامات پدافندی، پیش بینی های لازم جهت توسعه پذیری " Modularity" تا نکاتی در رابطه با راندمان مصرف انرژی باید مورد توجه کامل قرار گیرد، و اینکه با حداقل سرمایه گذاری بتوان بهترین زیرساخت را برای پردازشگرهای مرکز داده و جهت میزبانی اطلاعات فراهم کرد، بدست آوردن این مهم تنها با مشاوره ای اصولی، داشتن دانش کافی و تجربه طراح و ارتباط اصولی و هماهنگی طراح، مجری و کارفرمای مرکز داده است. دقت به تمامی نکاتی که ذکر شد، از طرف شرکت فراز اطمینان کیامهر، از قطعی یا خارج شدن مرکز داده از سرویس، که تماماً ناشی از نقص در سیستم برق مرکز و تهویه ناقص است، جلوگیری می کند و بهترین نتیجه از طراحی مرکز داده حاصل می شود.