طراحی مراکز داده

با توجه به اهمیت زیرساخت تجهیزات شبکه در شرکت فراز اطمینان کیامهر، طراحی این مرکز گام نخست در بدست آوردن مرکز داده ای حرفه ای است، که برای رسیدن به اهداف از پیش تعریف شده، طراحی صحیح، اولین و اساسی ترین گامی است که در ابتدای راه برداشته می شود.

نگهداری و سرویس دوره‌ای مراکز داده

نگهداری و سرویس دوره ای مرکز داده، برای حفظ آن در برابر خطا و از کارافتادگی سرورها، پیشگیری از سهل انگاری و تعویق بازرسی ها، بسیار مهم و ضروری است.

مشاوره در خرید تجهیزات شبکه

در شرکت فراز اطمینان کیامهر، مفهوم ذخیره سازی اینگونه بیان می شود که: به گونه ای داده ها را نگهداری کنیم که اولاً: محل نگهداری امن باشد و ثانیاً: در هر زمانی و بدون هیچگونه مشکلی بتوان به داده ها دسترسی داشت و از آنها استفاده کرد