راهکارهای ذخیره سازی اطلاعات

با توجه به اهمیت زیرساخت تجهیزات شبکه در شرکت فراز اطمینان کیامهر، طراحی این مرکز گام نخست در بدست آوردن مرکز داده ای حرفه ای است، که برای رسیدن به اهداف از پیش تعریف شده، طراحی صحیح، اولین و اساسی ترین گامی است که در ابتدای راه برداشته می شود.

راهکارهای پشتیبان‌گیری

پشتیبان گیری و بازیابی داده ها و کنار آن امنیت و آنالیز محیط های پشتیبان گیری، نیاز به راهکارهای اساسی در بهبود عملکرد مراکز داده دارد و برای شرکت فراز اطمینان کیامهر از اهمیت بالایی برخوردارند

راهکارهای امنیت سایبری

با رشد ابزارها و تجهیزات فنآوری اطلاعات و تحول در زندگی بشر و بخصوص فرآیندهای کسب و کار، به همان اندازه که ارتباطات، سهولت و سرعت بیشتری پیدا کرده اند و امکانات آن باعث توسعه فرایندهای کسب و کار شده است، تأمین امنیت آن و حفظ داده ها، چالشی مهم برای سازمان ها، شرکت ها و کاربران بوده است.