لیست مزایای ذخیره سازی Dell EMC Unity XT 880 Hybrid Flash Storage بشرکت Dell EMC Unity XT 880 Hybrid Flash Storage دارای مزایای زیر است:

- عملکرد بالا و کارایی بالا

- ترکیب عملکرد فلش و اقتصادی بودن دیسک

- ارتقاء پذیری تا 16 کنترلر

- قابلیت اجرای همزمان برنامه‌های کاربردی عمومی

- قابلیت بالانس کردن عملکرد فلش با اقتصادی بودن دیسک

- پشتیبانی از VMware Vvols

- رمزگذاری داده

- سادگی و ارزش

- مناسب برای multi-cloud

 

با توجه به این مزایا، استفاده از شرکت Dell EMC Unity XT 880 Hybrid Flash Storage می‌تواند به سازمان‌ها کمک کند تا عملکرد و کارایی سیستم‌های خود را بهبود بخشند و در عین حال از اقتصادی بودن دیسک برای ذخیره سازی داده‌های بزرگتر استفاده کنند. همچنین، این ذخیره ساز با ارتقاء پذیری تا 16 کنترلر، قابلیت اجرای همزمان برنامه‌های کاربردی عمومی و پشتیبانی از VMware Vvols، مناسب برای سازمان‌هایی است که به دنبال یک ذخیره ساز با عملکرد بالا و همچنین اقتصادی هستند.